Posts Tagged ‘ไทยพาณิชย์’

สินเชื่อเงินกู้ผ่อนนาน15ปี วงเงิน1.5เท่า

สินเชื่อเงินกู้ผ่อนนาน 15 ปี วงเงิน 1.5 เท่า ของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นวงเงินสินเชื่อระยะยาว หรือสินเชื่อหมุนเวียนทุกประเภท (O/D, P/N, Trade Finance และ หนังสือค้ำประกัน)

สินเชื่อเงินกู้ผ่อนนาน 15 ปี

สินเชื่อเงินกู้ผ่อนนาน 15 ปี

สินเชื่อโครงการนี้มีข้อดีคือ

  • เป็นสินเชื่อที่ให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 15 ปี
  • ให้วงเงินกู้สูงสุด 1.5 เท่าของหลักประกัน
  • สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท
  • สามารถกู้ได้ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นบุคคล และนิติบุคคล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์