Posts Tagged ‘เงินกู้บ้าน’

ขอสินเชื่อเงินกู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายละเอียดในการขอสินเชื่อเงินกู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

กู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อแพลนนี้ของธอส. เปิดโอกาสให้ผู้กู้ได้ผ่อนกันยาวนานสูงสุดถึง 30 ปี แต่มีข้อแม้ว่าอายุของผู้ขอกู้เงินซื้อบ้านจะต้องไม่เกิน 70 ปี(อายุปัจจุบัน+ระยะเวลาที่ขอกู้เงิน)

สำหรับวงเงินสินเชื่อ ทางธนาคารนจะให้วงเงินไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย (ถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ให้ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์) และนอกจากจะดูราคาของอสังหาริมทรัพย์แล้วทางธนาคารเค้าก็จะดูอัตรารายได้ของท่าด้วย โดยกำหนดไว้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่นๆ หรือไม่เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิและหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ

กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้
กรณีกู้รายย่อย
ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 2.00
ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50
กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน
กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา
กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

สินเชื่อเงินกู้บ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง

สินเชื่อเงินกู้บ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง เป็นสินเชื่อที่ช่วยให้ท่านสามารถเป็นเจ้าของบ้านมือสองได้เร็วขึ้น โดยมีข้อดีคือ อนุมัติสินเชื่อเร็ว , อัตราดอกเบี้ยต่ำ , สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้นานสูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี) และได้วงเงินกู้สูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมิน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

สินเชื่อเงินกู้บ้านธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเงินกู้บ้านธนาคารทิสโก้ เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , อาคารพาณิชย์ , ห้องชุด , ที่ดินเปล่า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริการสินเชื่อเงินกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน ตกแต่งต่อเติม และโอนหนี้สินเชื่อเงินกู้บ้าน จากสถาบันการเงินอื่นๆ

ข้อดีของสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 90 เปอร์เซ็นต์ ราคาประเมิน (กรณีโครงการบ้านที่ทางธนาคารสนับสนุนพิเศษ ให้วงเงินกู้ 90-100เปอร์เซ้นต์ ราคาซื้อขาย)
  • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 700,000 บาท
  • ระยะเวลาการกู้ ตั้งแต่ 3?25 ปี
  • มีความอิสระในการคืนหนี้เงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดสินเชื่อได้ไม่จำกัด และสามารถปิดบัญชีด้วยเงินสด ได้ตามความต้องการของคุณ
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์