Posts Tagged ‘สินเชื่อSME ระยะสั้น’

สินเชื่อกรุงศรี SME ระยะสั้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อกรุงศรี SME ระยะสั้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช่วยให้ท่านได้มีเงินสดหมุนเวียน กรณีที่ขาดเงินลงทุน หรือธุรกิจของท่านขาดสภาพคล่องทางการเงิน

สินเชื่อกรุงศรีSMEระยะสั้น

สินเชื่อกรุงศรีSMEระยะสั้น

  • วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สินเชื่อที่สามารถเบิกเงินเกินบัญชีในจำนวนที่ตกลงกันไว้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยใช้บริการผ่านเช็ค
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงินกู้ระยะสั้นที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 120 วัน สามารถเลือกกู้ได้ทั้งในรูปของเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการขอกู้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธอส บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต บัตรเครดิตกรุงไทย บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตอิออน มิจฉาชีพ วีซ่าแพลทินัม สมัครบัตรเครดิต สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย อิออน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ใช้บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์