Posts Tagged ‘สินเชื่อ’

สินเชื่อเพื่อการลงทุนธนาคารกรุงเทพ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)

สินเชื่อเพื่อการลงทุนธนาคารกรุงเทพ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)

สินเชื่อเพื่อการลงทุน


สินเชื่อประเภทนี้มีหลักการคือ เมื่อท่านต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนในการลงทุนทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขยาย การปรับปรุง การหมุนเวียน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็สามารถนำสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่มาค้ำประกันในการยื่นขอสินเชื่อ ส่วนวงเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันและขึ้นอยู่กับศักยภาพของธุรกิจของคุณด้วยครับผม

สินทรัพย์ที่คุณสามารถนำมาแปลงให้เป็นทุนในการทำธุรกิจได้นั้นมีดังนี้

 • สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ หรืออาคารจากกรมธนารักษ์
 • ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น
 • เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบการ
 • สิทธิขายสินค้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนุ่ง เช่น พื้นที่ขายของในสวนจตุจักร
 • สินทรัพย์อื่นๆตามพิจารณาของทางธนาคาร

เอกสารที่ต้องใช้ในสินเชื่อเพื่อการลงทุนธนาคารกรุงเทพ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)

กรณีบุคคลธรรมดา (อายุผู้กู้ + ระยะเวลากู้ รวมกันแล้วไม่เกิน 65 ปี)

 • สำเนาบัตรประชาชน ทั้งของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และเจ้าของทรัพย์สิน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และเจ้าของทรัพย์สิน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส ทั้วของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และเจ้าของทรัพย์สิน (ถ้ามี)
 • สำเนาสเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ กรณีเหมาจ่ายรายปี ของผู้กู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และหลักฐานการชำระภาษี ของผู้กู้
 • สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • เอกสารแผนธุรกิจหรือโครงการที่ท่านจะทำถ้าหากได้เงินกู้จากธนาคาร
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ และทรัพย์สินทั้งหมด
 • จดหมายจากผู้ขอกู้ และเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด ยืนยันว่าทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันให้กับธนาคารนั้น ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทั้งที่มีอยู่แล้ว และจะมีต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

สินเชื่อโครงการเกษตรก้าวหน้าธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อโครงการเกษตรก้าวหน้าธนาคารกรุงเทพ

บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าทางธนาคารกรุงเทพเค้าก็มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการเกษตรด้วยเหมือนกัน แต่จะเป็นการสนับสนุนเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองและมีการนำไปใช้แล้วและเห็นได้ชัดว่าดีจริง และต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หรือสำหรับเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีจากแนวคิดของตนเองเท่านั้น

การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถใช้ได้ครอบคลุมในการเกษตรได้ทั้งการจัดการ การผลิตและการตลาดครับ ขอให้เป็นเทคโนโลยีก็โอเค ยกตัวอย่างการเกษตรที่ธนาคารกรุงเทพสนับสนุน เช่น ฟาร์มสุกรมาตรฐาน สวนกล้วยไม้เพื่อการส่งออก สวนปาล์มเพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นต้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

สินเชื่อเพื่อการส่งออก smebank

สินเชื่อเพื่อการส่งออก smebank

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

สินเชื่อเพื่อการส่งออกของเอสเอ็มอีแบงก์ สามารถช่วยให้ท่านสามารถส่งออกสินค้าของท่านได้อย่างราบรื่น โดยจะเป็นการบริการแบบครบวงจรทำให้ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการทั้งก่อนและหลังการส่งออกได้อย่างดี

สำหรับท่านที่มีสินค้าของตัวเอง แล้วอยากจะขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศบ้าง ก็สามารถขอคำปรึกษาจากทางแบงค์ได้เลยครับ ไม่ต้องกลัวทุกอย่างต้องมีคำว่าเริ่มต้นครับ โดยเรื่องสินเชื่อทางแบงค์ก็จะมีไว้รองรับท่านได้หลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อก่อนการส่งออก สินเชื่อหลังการส่งออก เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้ขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก

 • ต้นฉบับเอกสารการส่งออก
 • ต้นฉบับ L/C
 • ตั๋วแลกเงิน (B/E) ภายใต้เงื่อนไข L/C

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการส่งออก smebank เพิ่มเติมที่เบอร์ 02-2653000 และท่านสามารถขอแนะนำในการส่งออกสินค้าของท่านได้ที่ 02-2654496-7

ที่มา http://www.smebank.co.th/th/credit_detail.php?nid=52&cid=1&year=
อัพเดทเมื่อวันที่ 21/9/2555

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์