Posts Tagged ‘สินเชื่อเงินกู้บ้าน’

ขอสินเชื่อเงินกู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายละเอียดในการขอสินเชื่อเงินกู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

กู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อแพลนนี้ของธอส. เปิดโอกาสให้ผู้กู้ได้ผ่อนกันยาวนานสูงสุดถึง 30 ปี แต่มีข้อแม้ว่าอายุของผู้ขอกู้เงินซื้อบ้านจะต้องไม่เกิน 70 ปี(อายุปัจจุบัน+ระยะเวลาที่ขอกู้เงิน)

สำหรับวงเงินสินเชื่อ ทางธนาคารนจะให้วงเงินไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย (ถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ให้ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์) และนอกจากจะดูราคาของอสังหาริมทรัพย์แล้วทางธนาคารเค้าก็จะดูอัตรารายได้ของท่าด้วย โดยกำหนดไว้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่นๆ หรือไม่เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิและหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ

กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้
กรณีกู้รายย่อย
ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 2.00
ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50
กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน
กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา
กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

รวบรวมเบอร์โทร์และเว็บไซต์ของธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้บ้าน

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน


มีหลายท่านที่อยากจะสร้างบ้านหรือซื้อบ้าน แต่เงินเก็บไม่เพียงพอ จึงต้องพื่งบริการสินเชื่อเงินกู้บ้านจากธนาคารต่างๆ ซื่งมีเป็นจำนวนมาก เราจึงรวบรวมเบอร์โทรและเว็บไซต์ของธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้บ้าน ไว้ที่บทความนี้เพื่อให้ง่ายแก่การค้นหาและตรวจเช็คดอกเบี้ยครับ

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  เบอร์โทรศัพท์ 02-6545000 เว็บไซต์ www.bbl.co.th
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  เบอร์โทรศัพท์ 02-6655000 เว็บไซต์ www.ktb.co.th
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  เบอร์โทรศัพท์ 02-2964323 เว็บไซต์ www.krungsri.co.th
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  เบอร์โทรศัพท์ 1571 เว็บไซต์ www.gotoTFB.com
 • ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
  เบอร์โทรศัพท์ 02-2305888 เว็บไซต์ www.dbs.co.th
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  เบอร์โทรศัพท์ 1558 เว็บไซต์ www.TMB.co.th
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  เบอร์โทรศัพท์ 02-5445000 เว็บไซต์ www.scb.co.th
 • ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)
  เบอร์โทรศัพท์ 02-2580611 เว็บไซต์ www.uob-radanasin.co.th
 • ธนาคารออมสิน
  เบอร์โทรศัพท์ 02-2998456 เว็บไซต์ www.gdb.or.th
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  เเบอร์โทรศัพท์ 02-2460303 ต่อ 31 เว็บไซต์ www.GSBHomeCenter.com
 • ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
  เบอร์โทรศัพท์ 02-2851555 เว็บไซต์ www.bankasia4u.com
 • บริษัท เงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  เบอร์โทรศัพท์ 02-6336224-30 เว็บไซต์ www.tiscogroup.com

โดยธนาคารที่ผมแนะนำให้พิจารณาเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพราะเป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะมายาวนาน มากกว่า 50 ปีและเน้นการให้สินเชื่อที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มักจะต่ำกว่าธนาคารอื่นๆ

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์