Posts Tagged ‘สินเชื่อรถยนตื’

สินเชื่อเงินสด รถจ่ายให้ My Car My Cash ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อเงินสด รถจ่ายให้ My Car My Cash

สินเชื่อเงินสด รถจ่ายให้ My Car My Cash


สินเชื่อเงินสด รถจ่ายให้ My Car My Cash ของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ได้มีโอกาสขอกู้เงินไปหมุนเวียนใช้จ่าย โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมิณ(วงเงิน 50,000-2,000,000 บาท) และสามารถเลือกผ่อนชำระหนี้เงินกู้ได้นานสูงสุดถึง 60 งวด โดยหลักการก็คือให้คุณเตรียมเอกสารไว้ให้ครบ แล้วทำสัญญาขายรถยนต์ให้กับธนาคาร จากนั้นก็ทำสัญญาเช่าซื้อกลับคืน เมื่อคุณชำระหนี้หมดกรรมสิทธิ์รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณทันที

ข้อดีของสินเชื่อเงินสด My Car My Cash ธนาคารไทยพาณิชย์

  • ได้รับการอนุมัติผลเร็วทันใจ ทันการใช้จ่ายที่เร่งด่วนของคุณ
  • คุณยังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องจอดรถไว้
  • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ ซื่งดอกจะถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์