Posts Tagged ‘สินเชื่อบ้าน’

ขอสินเชื่อเงินกู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายละเอียดในการขอสินเชื่อเงินกู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

กู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อแพลนนี้ของธอส. เปิดโอกาสให้ผู้กู้ได้ผ่อนกันยาวนานสูงสุดถึง 30 ปี แต่มีข้อแม้ว่าอายุของผู้ขอกู้เงินซื้อบ้านจะต้องไม่เกิน 70 ปี(อายุปัจจุบัน+ระยะเวลาที่ขอกู้เงิน)

สำหรับวงเงินสินเชื่อ ทางธนาคารนจะให้วงเงินไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย (ถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ให้ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์) และนอกจากจะดูราคาของอสังหาริมทรัพย์แล้วทางธนาคารเค้าก็จะดูอัตรารายได้ของท่าด้วย โดยกำหนดไว้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่นๆ หรือไม่เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิและหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ

กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้
กรณีกู้รายย่อย
ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 2.00
ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50
กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน
กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา
กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์(สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย SCB New Loan) เป็นสินเชื่อที่เปิดบริการให้ผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองได้กู้เงินไปซื้อที่อยู่อาศัยตามที่ตนเองต้องการ เพื่อความมั่นคงในอนาคต และความสุขในครอบครัว

เงื่อนไขของสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 • ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมินหลักประกัน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารด้วย)
 • มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
 • สามารถขอสินเชื่อได้นานสูงสุด 30 ปี แต่ถ้าเอามารวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี(กรณีเป็นพนักงานประจำ) และไม่เกิน 70 ปี(กรณทำธุรกิจส่วนตัว)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (สามารถขอกู้เงินได้ทั้งพนักงานประจำและผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

ขั้นตอนขอกู้เงินสร้างบ้าน

กู้เงินสร้างบ้าน

กู้เงินสร้างบ้าน


ขั้นตอนการขอกู้เงินสร้างบ้าน

 • เลือกแบบบ้านทีี่ท่านต้องการ หรือจ้างคนเขียนแบบ
 • เมื่อได้แบบทางสถาปัตย์มาแล้ว ให้ติดต่อจ้างวิศวะกรโยธา เพื่อดำเนินการคำนวนโครงสร้างครับว่าต้องใช้วัสดุอะไรบ้าง
 • เมื่อได้แบบทางสถาปัตย์ และรายการคำนวนโครงสร้างจากวิศวกรแล้ว ก็ต้องให้ผู้รับเหมาประเมินราคาในการก่อสร้างทั้งหมดครับ (ทำสัญญาเลยก็ดี)
 • นำแบบบ้านที่ได้ ไปขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่เขตที่เราอยู่ครับ โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้ แบบบ้าน , โฉนดที่ดินตัวจริงพร้อมสำเนา , บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
  , ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา (ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์)
 • ติดต่อเเสดงความจำนงกับฝ่ายสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อเคหะของธนาคารที่ต้องการขอกู้เงินสร้างบ้าน โดยให้เตรียมเอกสารต่างๆไปให้พร้อม และต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกันไปด้วย
 • ธนาคารที่เราไปขอกู้เงินสร้างบ้านจะส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจและประเมินราคา (ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 2-7 วัน)
 • ธนาคารที่เราไปขอกู้เงินสร้างบ้านจะตัดสินใจว่าจะให้คุณกู้เงินหรือไม่ โดยพิจารณาจากรายได้ , ฐานะทางการเงิน , ความสามารถในการผ่อนชำระ , หลักประกันของคุณ รวมไปถึงปัจจัยอื่น (ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 1-3 อาทิตย์)

ที่มา http://www.banpatan.com/homebuilding/homeloan.html
ที่มา http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/R3173760/R3173760.html

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์