Posts Tagged ‘ยูโอบี โฮมโลน’

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส เป็นสินเชื่อที่คุณสามารถกู้เงินไปทำอะไรก็ได้ตามความต้องการ เพียงคุณใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส


ข้อดีของสินเชื่อเอเนกประสงค์ ยูโอบี โฮมโลน พลัส

  • สามารถนำทั้งบ้าน และคอนโดมาค้ำประกันได้
  • ถ้าหากอยู่ระหว่างการผ่อนชำระเงินกู้ กับสถาบันการเงินอื่น ก็สามารถนำมาพิจารณาได้
  • อนุมัติวงเงินกู้ได้สูงสุดถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ของราคาประเมิน และอนุมัติวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,000 – 10,000,000 บาท
  • สามารถเลือกประเภทของวงเงินกู้ได้ถึง 3 ทางเลือก คือ
    1. ประเภทผ่อนชำระทุกเดือ
    2. ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี
    3. ประเภทวงเงินแบบผสม(Combination)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์