Posts Tagged ‘ธกส.’

การกูู้เงินกับธกส.ครั้งแรก

การกูู้เงินกับธกส.ครั้งแรก

กูู้เงินกับธกส.ครั้งแรก

หลังจากที่คนรุ่นใหม่เริ่มหันเข้ามาสนใจการเกษตรกันมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีทุนรอนอะไรมากมายมาลงทุน เพราะธุรกิจการเกษตรนั้นต้องใช้ทุนสูงยิ่งมีพื้นที่เยอะต้นทุนก็ยิ่งสูงตาม ธกส.จึงเป็นอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจ…..

จากการที่ผมไปสอบถามกับผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อของ ธกส.มา คนที่ยังไม่เคยกู้เงินกับธกส. ก็สามารถขอกู้เงินโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้ครับ แต่ต้องใช้หลักทรัพย์ อย่างเช่น ที่ดิน เป็นตัวค้ำประกัน จำนวนเงินที่ได้ก็ตีราคาตามจริง แล้วธนาคารก็จะปล่อยวงเงินให้ 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ ถ้าเป็นที่ สปก.ก็จะสามารถขอวงเงินกู้ได้ประมาณไร่ละ 5,000 บาท ซื่งท่านต้องมีแผนการ โครงการที่แน่ชัดด้วย ทางที่ดีที่ดินทำกินของท่านต้องพอเป็นรูปเป็นร่างมาบ้างแล้ว ธนาคารก็จะอนุมัติวงเงินให้ท่านได้ง่ายกว่า

แต่ถ้าต้องการจะกู้เงินมาลงทุนธุรกิจการเกษตรจริงๆ แนะนำให้ไปคุยกับผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเลยจะดีกว่าครับ เพราะรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ ถ้าพื้นที่ทำกินของท่านอยู่ที่ไหนก็ไปติดขอสินเชื่อได้ที่ธกส.ที่สาขานั้นครับ ไม่ต้องกังวลและกลัว เจ้าหน้าที่เค้าพร้อมจะช่วยเหลือและให้ข้อมูลครับ

วิธีกู้เงินกับธกส(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

วิธีกู้เงินกับธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

วิธีกู้เงินกับธกส

ธกส.จะมีแพลนสินเชื่อให้ลูกค้ามากมายทั้งในนามบุคคล นามกลุ่มเกษตรกร และห้างร้าน อาทิเช่น สินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักรกล   , สินเชื่อ 108อาชีพ  , สินเชื่อ Smart Farmer เป็นต้น ซื่งในแต่ละแพลนก็จะมีเงื่อนไขปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป

สำหรับการกู้เงินกับธกส.ครั้งแรกจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับ เพราะทางธนาคารยังไม่ทราบประวัติของท่าน จะต้องกลั่นกรองว่าท่านเป็นเกษตรกรจริงๆรึเปล่า ใช้เงินไปลงทุนเกี่ยวกับการเกษตรจริงๆรึเปล่า ส่วนท่านที่เคยกู้มาก่อนหน้านี้แล้ว(ใช้หนี้หมดแล้ว) ครั้งต่อไปก็จะง่ายขึ้นตามลำดับ แถมยังอาจจะได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำลงด้วยครับ

ก่อนที่ท่านจะสามารถกู้เงินกับ ธกส.ได้ ท่านต้องสมัครสมาชิกกับทางธนาคารก่อนนะครับ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  • เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญหรือได้รับการฝึกอบรมในการเกษตรมาบ้างตามสมควร
  • มีถิ่นที่อยู่และประกอบอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่ในท้องที่ดำเนินงานของสาขา ซึ่งตนขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ามาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นผู้ก่อให้เกิดผลิตผลการเกษตรเพื่อขายในปีหนึ่งๆ เป็นมูลค่าพอสมควร หรือพอจะมีลู่ทางจะปรับปรุงการเกษตรให้มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้
  • เป็นผู้ที่ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และมีความประหยัดมัธยัสถ์
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ของ ธกส

สินเชื่อเพื่อไปทำงานเมืองนอก

สินเชื่อเพื่อไปทำงานเมืองนอก

สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ของ ธ.ก.ส. เป็นสินเชื่อเงินกู้ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของเกษตรกรและลูกค้าของธกสได้มีโอกาสไปทำงานเมืองนอก ในกรณีที่อยากไปขายแรงงานในต่างประเทศสามารถติดต่อขอกู้เงินตรงส่วนนี้ได้ ซื่งจะช่วยให้ครอบครัวของเกษตรกรและลูกค้าธกสไม่ต้องไปหากู้เงินนอกระบบ เพราะมีดอกเบี้ยสูงและไม่ปลอดภัย

รายละเอียดของสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ของ ธกส

  • วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 180,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คิดอัตราปกติตามชั้นลูกค้า และต้องชำระหนี้เงินกู้ให้หมดภายใน18เดือน โดยปไม่ต้องชำระหนี้เงินกู้ใน 3 เดือนแรก
  • คนหางานต้องจัดทำประกันชีวิต และอุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัทประกันชีวิต ที่เข้าร่วมโครงการ โดยระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดอื่นของสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ของ ธกส เพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทุกสาขา หรือสอบถามที่เบอร์ 02-5550555 หริอเบอร์ 1593

ที่มา http://www.baac.or.th/content-product.php?content_id=000084&content_group_sub=0002&content_group=0004&inside=1

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์