Posts Tagged ‘กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง’

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงไทย(ไม่ต้องมีคนค้ำ)

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงไทย(ไม่ต้องมีคนค้ำ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด)

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงไทย

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง เป็นบริการแบบแบบครบวงจรสามารถขอกู้เงินไปซื้อรถได้ทั้งรถใหม่และรถมือสอง ใช้เงินดาวน์ต่ำและสามารถผ่อนชำระหนี้ได้สูงสุด 84 เดือน(ค่างวดคงที่) และที่พิเศษสุดคือไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน(ลักษณะคือชื่อเจ้าของรถจะเป็นของบริษัทก่อนเมื่อชำระค่างวดหมด ก็จะโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเรา)

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

  • ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีระบบบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย และสามารถหักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
  • ผู้ที่มีอาชีพพิเศษ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ แพทย์ นักบิน(กลุ่มโครงการพิเศษ)
  • ผู้ที่ทำงานบริษัทเอกชนและบัญชีเงินเดือนผ่านบมจ.ธนาคารกรุงไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์