Archive for the ‘สินเชื่อเงินกู้ธนาคารกรุงไทย’ Category

สินเชื่อ sme กรุงไทย(สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ)

สินเชื่อ sme กรุงไทย(สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ)

สินเชื่อ KTB SME Start-up

สินเชื่อนี้จะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (สินเชื่อ KTB SME Start-up)” โดยทางธนาคารกรุงไทยจะให้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ทบทวนวงเงินอย่างน้อยทุก 12 เดือน , วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan – T/L) ระยะเวลาเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี

สินเชื่อแพลนนี้ ตลอดออกมาเพื่อช่วย Sme รายใหม่โดยเฉพาะเลย สามารถนำไปใช้เริ่มต้นธุรกิจหรือขยายกิจการในธุรกิจ(ที่พื่งเริ่มต้น) โดยทางบสย. จะเป็นผู้รับประกันสินเชื่อให้(เพราะผู้เริ่มต้นประกาบการธุรกิจ sme มักจะไม่มีทรัพย์สินเพียงพอในการยื่นขอกู้เงิน) แต่จะมีระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 7 ปี นะครับ ผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นทำธุรกิจ อยากเป็นนายตัวเองรีบวางแผนหน่อยนะครับ เพราะโครงการนี้จะมีกำหนดเวลาถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หรือจนกว่าจะครบวงเงินค้ำประกันตามโครงการของบสย.)

วงเงินและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ KTB SME Start-up : ประเภทวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) และ/หรือ วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan – T/L)โดยพิจารณาวงเงินตามความต้องการใช้ในการดำเนินกิจการของผู้ขอสินเชื่อเป็นหลัก สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้(ขยายรูปได้)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆของสินเชื่อ KTB SME Start-up : บสย. คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจาก SMEs ในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ (เฉพาะปีแรก รัฐบาลจะสนับสนุนจ่ายค่าธรรมเนียม บสย. แทน SMEs)

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ KTB SME Start-up :

 • สามารถขอกู้เงินได้ทั้งกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • ธุรกิจที่ทำอยู่ต้องไม่ผิดกับกฎหมายและศีลธรรมของไทย
 • ถือครองสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ต้องทำธุรกิจมาไม่ถึง 3 ปี
 • ผู้ขอกู้เงินต้องมีประสบการณืในการทำธุรกิจนั้นๆมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบประวัติทางการเงินจาก NCB โดยปัจจุบันต้องไม่เป็น NPL หรือ อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ต้องผ่านการฝึกอบรม หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม ในหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจัดการ การตลาด การบัญชี และการผลิต จากหน่วยงานที่ บสย.เห็นชอบ เช่น หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันการเงิน เป็นต้น (ผู้ขอสินเชื่อสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดขึ้นได้)

ถ้าหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้เพิ่มเติมอีก หรืออยากรู้ว่าตนเองจะขอกู้เงินได้หรือไม่กรุณาติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ถ้าทางโทรศัพท์ก็เบอร์ 1551 และถ้าทางเว็บไซต์ก็ www.contactcenter.ktb.co.th

บทความอัพเดทวันที่ 28/4/56
ที่มา http://www.ktb.co.th/ktb/th/product-detail-sme.aspx?product=6bDyMuE32KQFff5hTCOEbA%3d%3d&type=s

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงไทย(ไม่ต้องมีคนค้ำ)

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงไทย(ไม่ต้องมีคนค้ำ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด)

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงไทย

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง เป็นบริการแบบแบบครบวงจรสามารถขอกู้เงินไปซื้อรถได้ทั้งรถใหม่และรถมือสอง ใช้เงินดาวน์ต่ำและสามารถผ่อนชำระหนี้ได้สูงสุด 84 เดือน(ค่างวดคงที่) และที่พิเศษสุดคือไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน(ลักษณะคือชื่อเจ้าของรถจะเป็นของบริษัทก่อนเมื่อชำระค่างวดหมด ก็จะโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเรา)

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

 • ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีระบบบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย และสามารถหักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 • ผู้ที่มีอาชีพพิเศษ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ แพทย์ นักบิน(กลุ่มโครงการพิเศษ)
 • ผู้ที่ทำงานบริษัทเอกชนและบัญชีเงินเดือนผ่านบมจ.ธนาคารกรุงไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

สินเชื่อเงินกู้เพื่อนำไปลงทุนธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อเงินกู้เพื่อนำไปลงทุนธนาคารกรุงไทย(สินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือลงทุนในสินทรัพย์)

สินเชื่อเงินกู้เพื่อนำไปลงทุน

สินเชื่อเงินกู้เพื่อนำไปลงทุน

สินเชื่อประเภทนี้จะเป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อนำไปทำธุรกิจ โดยเน้นไปที่การลงทุนในทรัพย์สินแบบระยะยาว โดยธนาคารจะให้เงินกับผู้ขอกู้เงินไปทั้งหมดหรือแบ่งเป็นงวดๆก็ได้แล้วแต่กรณี

เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ประจำทั่วไปธนาคารกรุงไทย

 • สามารถขอเงินกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคล
 • ระยะผ่อนชำระหนี้ตั้งแต่ 1-5 ปี (สามารถยืดระยะเวลาชำระหนี้ได้ถ้าหากมีเหตุผลเพียงพอ)
 • ใช้เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ บุคคลหรือนิติบุคคลค้ำประกัน
 • คิดดอกเบี้ยอัตราตามความเสี่ยงของธุรกิจที่จะนำเงินกู้ไปลงทุน (ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก)

ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ประจำทั่วไป ของธนาคารกรุงไทย สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือถ้าไม่สะดวกสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร 1551 หรือเว็บไซต์ www.contactcenter.ktb.co.th

ที่มา http://www.ktb.co.th/th/products_services/loan_business_local_general.jsp
บทความอัพเดทวันที 13/7/2555

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์