Archive for the ‘สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ’ Category

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ(สินเชื่อส่วนบุคคล)

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ(สินเชื่อส่วนบุคคล)

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อแพลนนี้เป็นสินเชื่อที่ต้องใช้เงินฝากมาค้ำประกันเงินกู้ โดยจะสามารถกู้เงินได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินฝาก โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้

 • กรณีที่ใช้เงินฝากในบัญชีประเภทออมทรัพย์ค้ำประกัน : ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน +1.75 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราลดต้นลดดอก
 • กรณีที่ใช้เงินฝากในบัญชีประเภทฝากประจำค้ำประกัน : ชำระอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปัจจุบัน +2 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราลดต้นลดดอก

สำหรับการผ่อนชำระหนี้ก็จะเป็นการผ่อนชำระแบบรายเดือน โดยยอดเงินการผ่อนชำระจะเท่ากันทุกๆเดือน (ผ่อนได้นานที่สุดคือสิบปี)

สำหรับท่านทีสนใจสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงเทพ อยากจะกู้เงินซักก้อนแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเงื่อนไขสักเท่าใดนัก สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาครได้โดยตรงที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มา http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/Loans/otherloans/Pages/PersonalLoans.aspx

เพิ่มเติมอีกสักนิดสำหรับท่านที่ยังงงๆว่า “ถ้ามีเงินฝากมาค้ำประกันแล้วทำไมไม่ใช่เงินที่เอามาค้ำประกันซะเลย” เหตุผลข้อนี้แล้วแต่บุคคลครับ บางคนเอาเงินฝากมาค้ำเพื่อบังคับตัวเองให้กระตือรือล้น บางคนเพื่อเอาไว้เป็นเครดิตที่ดี จนสามารถกู้เงินได้มากขึ้นในอนาคต(ถ้ามีประวัติชำระหนี้ดี) บางคนก็ยืมเงินพ่อแม่มาค้ำครับ 

อัพเดทบทความเมื่อ 29/7/2556

สินเชื่อเพื่อการลงทุนธนาคารกรุงเทพ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)

สินเชื่อเพื่อการลงทุนธนาคารกรุงเทพ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)

สินเชื่อเพื่อการลงทุน


สินเชื่อประเภทนี้มีหลักการคือ เมื่อท่านต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนในการลงทุนทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขยาย การปรับปรุง การหมุนเวียน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็สามารถนำสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่มาค้ำประกันในการยื่นขอสินเชื่อ ส่วนวงเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันและขึ้นอยู่กับศักยภาพของธุรกิจของคุณด้วยครับผม

สินทรัพย์ที่คุณสามารถนำมาแปลงให้เป็นทุนในการทำธุรกิจได้นั้นมีดังนี้

 • สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ หรืออาคารจากกรมธนารักษ์
 • ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น
 • เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบการ
 • สิทธิขายสินค้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนุ่ง เช่น พื้นที่ขายของในสวนจตุจักร
 • สินทรัพย์อื่นๆตามพิจารณาของทางธนาคาร

เอกสารที่ต้องใช้ในสินเชื่อเพื่อการลงทุนธนาคารกรุงเทพ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)

กรณีบุคคลธรรมดา (อายุผู้กู้ + ระยะเวลากู้ รวมกันแล้วไม่เกิน 65 ปี)

 • สำเนาบัตรประชาชน ทั้งของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และเจ้าของทรัพย์สิน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และเจ้าของทรัพย์สิน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส ทั้วของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และเจ้าของทรัพย์สิน (ถ้ามี)
 • สำเนาสเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ กรณีเหมาจ่ายรายปี ของผู้กู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และหลักฐานการชำระภาษี ของผู้กู้
 • สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • เอกสารแผนธุรกิจหรือโครงการที่ท่านจะทำถ้าหากได้เงินกู้จากธนาคาร
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ และทรัพย์สินทั้งหมด
 • จดหมายจากผู้ขอกู้ และเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด ยืนยันว่าทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันให้กับธนาคารนั้น ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทั้งที่มีอยู่แล้ว และจะมีต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

สินเชื่อโครงการเกษตรก้าวหน้าธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อโครงการเกษตรก้าวหน้าธนาคารกรุงเทพ

บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าทางธนาคารกรุงเทพเค้าก็มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการเกษตรด้วยเหมือนกัน แต่จะเป็นการสนับสนุนเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองและมีการนำไปใช้แล้วและเห็นได้ชัดว่าดีจริง และต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หรือสำหรับเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีจากแนวคิดของตนเองเท่านั้น

การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถใช้ได้ครอบคลุมในการเกษตรได้ทั้งการจัดการ การผลิตและการตลาดครับ ขอให้เป็นเทคโนโลยีก็โอเค ยกตัวอย่างการเกษตรที่ธนาคารกรุงเทพสนับสนุน เช่น ฟาร์มสุกรมาตรฐาน สวนกล้วยไม้เพื่อการส่งออก สวนปาล์มเพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นต้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ »

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์