เงินช่วยเหลือน้ําท่วม 5000

เงินช่วยเหลือน้ําท่วม 5000 หลังประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักในปี 2554 นี้

เงินช่วยเหลือน้ําท่วม 5000

เงินช่วยเหลือน้ําท่วม 5000

ทางภาครัฐตกลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครอบครัวละ 5,000 บาท ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร พะเยา เพชรบูรณ์ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครปฐม สระบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ กรุงเทพฯ

โดยจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังนี้

  • บ้านเรือนถูกน้ำท่วมแบบเฉียบพลัน หรือท่วมขังนานเกิน 7 วัน
  • บ้านเช่าที่ถูกน้าท่วม (เฉพาะชั้นที่ถูกท่วม)
  • บ้านพักคนงาน

โดยให้เตรียมหลักฐานดังนี้

  • สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป ให้เจ้าบ้าน/หัวหน้าครอบครัว/ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำร้อง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่ประสบภัย
  • สำหรับบ้านเช่าให้ใช้สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่าจากเจ้าของบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง และทะเบียนบ้านผู้ประสบภัย กรณีไม่มีทะเบียนบ้านให้ตรวจสอบจากสำนักทะเบียนของสำนักงานเขต หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและแนบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำหรับบ้านเรือนที่ไม่มีทะเบียนบ้าน ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและต้องมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดการขอรับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานเขต

โดยให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำเอกสารสิทธิไปยื่นต่อสำนักงานเขต(กรณีอยู่ต่างจังหวัด ให้ยื่นที่ อบต.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะจัดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินช่วยเหลือให้ต่อไป

ที่มา http://www.krobkruakao.com/ข่าว/47850/ปภ-เปิดเงื่อนไขรับเงินช่วยน้ำท่วม-5-000-บาท.html
ที่มา http://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=8990&filename=flood

  

facebook comments:

ไม่มีเงินลงทุนทำอย่างไรดี
บัตรเครดิตหายทำอย่างไรดี
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์