แบนเนอร์โฆษณา
สมัครสินเชื่อ

สินเชื่อเงินกู้เช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรี นิวคาร์ เป็นสินเชื่อเงินกู้เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยท่านจะต้องซื้อรถกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์ในแต่ละค่าย

เป็นสินเชื่อเงินกู้ที่เปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีต้องการจะซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง แต่ไม่ต้องการจ่ายค่ารถยนต์ทั้งหมดในครั้งเดียว โดยผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายเงินดาวน์ให้กับกรุงศรี ออโต้ และผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนเป็นของผู้เช่าซื้อ

สินเชื่อเงินกู้รถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อเงินกู้รถยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การให้บริการสินเชื่อประเภทนี้จะเริ่มจากผู้เช่าซื้อแสดงความจำนงในการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับกรุงศรี ออโต้ ผ่านเจ้าหน้าที่ประจำโชว์รูม กรุงศรี ออโต้จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อต่อไป ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อได้รับการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะทำสัญญาเช่าซื้อกับกรุงศรี ออโต้ โดยในสัญญาเช่าซื้อจะกำหนดจำนวนเงินดาวน์และค่างวด รวมถึงกำหนดวิธีการผ่อนชำระตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยภายหลังจากทำสัญญาเช่าซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุงศรี ออโต้จะดำเนินการชำระเงินค่ารถยนต์ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์โอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้แก่กรุงศรี ออโต้ ผู้เช่าซื้อสามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์นั้นได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านภาษีประจำปี ค่าประกันภัย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ของรถยนต์นั้นจะถูกโอนเป็นของผู้เช่าซื้อก็ต่อเมื่อ ผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่างวดให้แก่กรุงศรี ออโต้ครบถ้วนตามสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัครยื่นขอเงินกู้รถยนต์

 • ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี
 • ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
 • กรณีที่ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงาน

เอกสารประกอบการขอกู้เงินสำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการขอกู้เงินสำหรับเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • ใบภพ. 20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ที่สนใจสินเชื่อเงินกู้กรุงศรี นิวคาร์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 02-7407400 รู้ผลอนุมัติทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

facebook comments:

เนื้อหาเกี่ยวกับสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อเงินกู้เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารอิสลาม
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านสินเชื่อรถยนต์
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ ขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อ ธ.ก.ส. สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์ ไม่มีเงินเดือน
Count per Day
 • 66467ผู้เข้าชมทั้งหมด:
 • 70ผู้เข้าชมวันนี้:
 • 71ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: