สินเชื่อเงินกู้บ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง

สินเชื่อเงินกู้บ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง เป็นสินเชื่อที่ช่วยให้ท่านสามารถเป็นเจ้าของบ้านมือสองได้เร็วขึ้น โดยมีข้อดีคือ อนุมัติสินเชื่อเร็ว , อัตราดอกเบี้ยต่ำ , สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้นานสูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี) และได้วงเงินกู้สูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมิน

สินเชื่อเงินกู้บ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง

สินเชื่อเงินกู้บ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง


คุณสมบัติผู้สมัครยื่นขอสินเชื่อเงินกู้บ้านมือสอง

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20?65 ปี
 • กรณีที่ทำงานประจำ จะต้องมีอายุงานรวมไม่น้อยกว่า 2 ปี (ต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • กรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัว จะต้องทำธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน) และสามารถมีผู้กู้ร่วมได้สูงสุด 3 คน (รวมผู้กู้หลักเป็น 4 คน)

เอกสารประกอบการขอกู้เงินสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน(ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน(ทด.14)
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

เอกสารประกอบการขอกู้เงินสำหรับเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน(ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน(ทด.14)
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ผู้กู้เงินจะต้องชำระมีดังนี้

 • ค่าประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน) 3,000 บาท (ไม่รวมVAT)
 • ค่าทำนิติกรรมสัญญา (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน) คิด 0.25% ของวงเงินกู้แต่ละประเภท โดยขั้นต่ำ 1,500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (ไม่รวมVAT)
 • ค่าอากรแสตมป์ (เรียกเก็บก่อนวันทำนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 วัน) คิด 0.05 % ของวงเงินกู้

ผู้ที่สนใจสินเชื่อเงินกู้กรุงศรี นิวคาร์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์ 02-2963000 , 02-2964886
 • อีเมล์ urattana@krungsri.com

ที่มา www.krungsri.com/th/consumer-detail.aspx?did=83&sub=true

  

facebook comments:

สินเชื่อกรุงศรี SME ระยะสั้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ขอสินเชื่อเงินกู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์