ยูโอบี แคชพลัส สินเชื่อธนาคารยูโอบี

ยูโอบี แคชพลัส สินเชื่อเงินกู้ธนาคารยูโอบี

ข้อดีของสินเชื่อ ยูโอบี แคชพลัส

 • สมัครเพียงแค่ครั้งเดียว ก็สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีวิต
 • สามารถถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส ผ่านเครื่อง ATM ทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสดแต่อย่างใด
 • ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันในการขอสินเชื่อเงินกู้
 • ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 • สามารถเลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5% ของยอดคงค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารจะคิดตามวันที่ ที่ใช้จริงเท่านั้น

สินเชื่อยูโอบี แคชพลัส

สินเชื่อยูโอบี แคชพลัส


คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อเงินกู้ ยูโอบี แคชพลัส

 • ถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-60 ปี
 • เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ในบริษัทปัจจุบัน หรือ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียมของสินเชื่อเงินกู้ ยูโอบี แคชพลัส

 • อัตราดอกเบี้ย 28% กรณีเงินเดือน 15,000-24,999 บาท
  อัตราดอกเบี้ย 27% กรณีเงินเดือน 25,000-49,999 บาท
  อัตราดอกเบี้ย 25% กรณีเงินเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
  *อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น*
 • คิดค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท ต่อหนึ่งรอบบัญชี
 • คิดค่าออกบัตรใหม่กรณีหายหรือชำรุด 200 บาทต่อครั้ง
 • คิดค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) 100 บาทต่อครั้งต่องวด
 • คิดค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 100 บาทต่อครั้ง
 • คิดค่าขอตรวจสอบรายการ 200 บาทต่อครั้ง
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียมรายปี
 • ไม่คิดค่าปรับกรณีจ่ายเงินคืนก่อนกำหนด
 • ไม่คิดค่าอากรแสตมป์
 • ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

กรณีที่ท่านต้องการสอบรายละเอียดของสินเชื่อเงินกู้เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี เบอร์โทรศัทพ์ 02-2851555

  

facebook comments:

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์