สินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโทและเอก ธนาคารธนชาต

สินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโทและเอก ธนาคารธนชาต

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

ธนาคารธนชาตได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและได้จัดสินเชื่อที่ให้กู้เงินไว้ใช้จ่ายในการเล่าเรียน โดยสามารถทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวดตามเอกสารการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่สถาบันใด หลักสูตรใดก็สามารถกู้เงินได้หมด แต่มีข้อแม้คือต้องเป็นสถาบันการศึกษาภายในประเทศเท่านั้น โดยสามารถกู้เงินได้ตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท และระยะเวลาชำระหนี้นานสูงสุดถึง 8 ปี (ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก)

ทางธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามการค้ำประกันดังนี้

  • อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน TBANK’s MLR
  • เงินฝากค้ำประกัน 50% TBANK’s MLR + 1%
  • บุคคลค้ำประกัน TBANK’s MLR + 4%

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโทและเอก ธนาคารธนชาต

  • ต้องมีสัญชาติไทย
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป แต่อายุผู้กู้รวมเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้ศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสถาบันการศึกาาของประเทศไทย
  • มีเงินเดือนอย่างน้อย 12,000 บาท และมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องทำธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

กรณีที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโทและเอก เพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารธนชาตใกล้บ้านท่านทุกสาขา หรือที่ ธนชาต คอลเซ็นเตอร์ เบอร์ 1770

ที่มา http://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/personalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=19&PName=personal

  

facebook comments:

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์