สินเชื่อเช่าซื้อสินค้าธนาคารออมสิน

สินเชื่อเช่าซื้อสินค้าธนาคารออมสิน

สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า

สินเชื่อแพลนนี้สามารถกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา(สัญชาติไทย อายุ 20-60ปี) และนิติบุคคล (จดทะเบียนตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการมีกำไรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)

เอกสารที่ต้องใช้กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
1. แบบคำขอเช่าซื้อ
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
4, หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ Slip เงินเดือนฉบับล่าสุด
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้กรณีเป็นนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือบริคน์สนธิ
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
3. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
4. สำเนางบการเงินที่มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองย้อนหลัง 2 ปี
5. หนังสือมอบอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ถือหุ้น หรือผู้จัดการที่นิติบุคคลมอบอำนาจให้กระทำการแทน

ท่านสามารถขอสินเชื่อไปเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายชนิด โดยทางธนาคารออมสินจะให้วงเงินสูงสุดวถึง 150,000 บาท ในระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกินน 48 งวด และนอกจากซื้อสินค้าทั่วไปแล้วยังสามารถนำเงินไปผ่อนซื้อสินค้าราคาสูงอย่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ด้วย

สำหรับการผ่อนซื้อรถยนต์กับธนาคารออมสินจะมีข้อดีดังนี้ วงเงินดาวน์ต่ำ ให้วงเงินเช่าซื้อสูง และสามารถเลือกผ่อนระยะเวลาได้นานที่สุดถึง 72 งวด และถ้าหากตท่านมีเงินก้อนมาปิดบัญชีก่อนกำหนดก็จะได้ได้รับส่วนลดมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของดอกเบี้ยคงค้าง

สำหรับการผ่อนรถจักรยานยนต์ ทางธนาคารออมสินจะวงเงินเช่าซื้อสูงสุดไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ของราคารถจักรยานยนต์ โดยเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง 24 งวด

 

ที่มา http://www.gsb.or.th/products/personal/loan/person/leasing.php

อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/11/2556

  

facebook comments:

สินเชื่อเงินกู้เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารอิสลาม
สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกรุงไทย(ไม่ต้องมีคนค้ำ)
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์