บริการเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

บริการเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้เซ็นค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใด โดยให้อิสระในการนำเงินกู้ก้อนดังกล่าวไปใช้จ่ายส่วนตัวอะไรก็ได้ เช่น ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ซื้อเฟอร์นิเจอร์ ซื้อข้าวของเครื่องใช้ เป็นต้น

เงินกู้ส่วนบุคคลธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

เงินกู้ส่วนบุคคลธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด


ข้อเสนอพิเศษของสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

 • ให้วงเงินกู้ได้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของรายได้
 • พิจารณา และอนุมัติเงินกู้ ง่ายดายและรวดเร็ว
 • สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้หลังจากที่เงินกู้อนุมัติแล้ว
 • ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสิ้น
 • ท่านสามารถเลือกผ่อนชำระเงินกู้ได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน (คำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก)

เอกสารประกอบการสมัครพิจารณากู้เงิน สำหรับผู้มีเงินเดือน

 • ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นหนังสือยินยอมในการตรวจสอบข้อมูล
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้
  - สลิปเงินเดือนต้นฉบับของเดือนล่าสุด หรือ สำเนาสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หากไม่มี ข้อ 4.1 ใช้จดหมายรับรองเงินเดือนระบุตำแหน่ง อายุงาน และโบนัสล่าสุด หร้อมสำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีไม่มีบัญชีเงินเดือน) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำหรับผู้สมัครที่ได้รับเงินเดือนเป็นเงินสด ใช้หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) และใบเสร็จการเสียภาษี พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการสมัครพิจารณากู้เงิน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นหนังสือยินยอมในการตรวจสอบข้อมูล
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้้
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน (สำเนาไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาบัญชีธนาคารของลูกค้าย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนารายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (สำเนาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ท่านสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย)
เบอร์โทรศัพท์ 02-7249000
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

facebook comments:

เนื้อหาเกี่ยวกับสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถมือสอง
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์ ไม่มีเงินเดือน