สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทย สำหรับเช่าซื้อรถยนต์คันใหม่

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อเงินกู้สำหรับเช่าซื้อรถยนต์คันใหม่ธนาคารกสิกรไทย เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ได้มีโอกาสเช่าซื้อรถยนต์ไว้ใช้งาน โดยสามารถนำรถยนต์ใหม่ไปใช้เพียงแค่ชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และที่เหลือท่านสามารถผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่คงที่

ข้อดีของสินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทย

 • สามารถขอปิดบัญชีก่อนกำหนดได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ แถมยังได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ปิดบัญชีก่อนกำหนดถึง 50 เปอร์เซนต์ของดอกเบี้ยคงค้าง
 • วางเงินดาวน์เพียง 25 เปอร์เซนต์ (ขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ และความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้อีกที)
 • สามารถเลือกเวลาชำระหนี้่สินเชื่อได้ตั้งแต่ 12 ? 72 เดือน

กรณีผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทยกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 • มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20?70 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน และใบสำคัญจ่ายเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 ชุด

กรณีผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทยกรณีเป็นนิติบุคคล

 • เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจที่เซ็นขอสินเชื่อ 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจที่เซ็นค้ำประกัน 2 ชุด
 • หนังสือรับรองบริษัท 3 ชุด
 • เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้เซ็นค้ำประกัน 1 ชุด

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถยนต์ธนาคารกสิกรไทย

 • ท่านต้องศึกษา และเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อ และรุ่นที่ต้องการ
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเงินกู้
 • ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การตลาด KLeasing พร้อมแจ้งเงื่อนไขที่ต้องการ
 • รอฟังผลการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ใหม่จากธนาคารกสิกรไทย

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ใหม่ของธนาคารกสิกรไทยได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-696-9999 หรืิอที่เว็บไซต์ http://www.kasikornleasing.com/

ที่มา http://www.kasikornleasing.com/TH/Personal/KAutoFinance/Pages/NewCar.aspx

  

facebook comments:

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถมือสอง
refinance สินเชื่อบ้านของธนาคารทหารไทย
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์