สินเชื่อรถยนต์ใหม่ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ธนาคารทิสโก้


สินเชื่อรถยนต์ใหม่ธนาคารทิสโก้ เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์คันใหม่ ทั้งเพื่อใช้ในการพานิชย์และใช้ส่วนบุคคล โดยสามารถขอสินเชื่อได้ทั้งรถยนต์ รถกระบะ(วงเงินกู้80%) และรถบรรทุก(วงเงินกู้75%) โดยสามารถเลือกระยะเวลาการเช่าซื้อได้ตั้งแต่ 12-72 เดือน และเป็นสินเชื่อที่สามารถเลือกชำระหนี้ได้หลากหลายช่องทาง เช่น การหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ , จ่ายเป็นเช็ค , ทางโทรศัพท์ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อรถยนต์ใหม่ธนาคารทิสโก้กรณีเป็นพนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน (+ เอกสารสำคัญ)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อรถยนต์ใหม่ธนาคารทิสโก้กรณีทำธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน (+ เอกสารสำคัญ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ

กรณีที่ท่านต้องการสอบรายละเอียดของสินเชื่อเงินกู้เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้ เบอร์โทรศัทพ์ 02-6336000 กด 1 หรือ อีเมล์ customerservice@tisco.co.th

  

facebook comments:

สินเชื่อเงินกู้เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารอิสลาม
สินเชื่อและเงินกู้
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์