สินเชื่อบ้านธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

สินเชื่อบ้านธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

สินเชื่อบ้านธอสเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

สินเชื่อบ้านธอสเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

คุณสมบัติผู้ขอกู้เงิน :

 • มีความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตน และผู้กู้ต้องย้ายชื่อเข้าเป็น “เจ้าบ้าน” และอยู่อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่กู้ตามโครงการนี้
 • ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
 • ไม่มีชื่อหรือเคยเป็น “เจ้าของบ้าน” ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับ ธอส. และต้องมีชื่อเป็น “ผู้อาศัย” ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3ปี ยกเว้น ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านนั้น ทั้งนี้ พนักงาน/พนักงานสัญญาจ้าง/ลูกจ้างของ ธอส. ไม่มีสิทธิ์กู้เงินตามโครงการนี้


วงเงินกู้ สินเชื่อบ้านธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก :

 • ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท
 • ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารหรือห้องชุด และไม่เกินร้อยละ100 ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่เกินเกณฑ์หลักประกันตามระเบียบปกติของ ธอส.

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้บ้านธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก :

 • ปีที่ 1 – ปีที่ 2 เท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์/ปี
 • ปีที่ 3 – ปีที่ 5 กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-0.50 เปอร์เซ็นต์/ต่อปี กรณีรายย่อย เท่ากับ MRR
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00 เปอร์เซ็นต์/ต่อปี กรณีรายย่อย เท่ากับ MRR-0.50 เปอร์เซ็นต์/ต่อปี

หลักประกัน : ที่ดินพร้อมอาคารที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการสินเชื่อบ้านธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก :

 • ผู้ขอกู้เงินจะต้องติดต่อยื่นคำขอตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และต้องทำนิติกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2555
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด กรณีสินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว (25,000 ล้านบาท)

เงื่อนไขอื่นๆ :

 • กรณีผู้กู้เงินชำระหนี้ปิดบัญชีหรือไถ่ถอนจำนองภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำสัญญากู้เงิน ธอส.จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในสองปีเเรก เป็นอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารย้อนหลัง นับตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงิน
 • กรณีตรวจสอบพบภายหลังว่า หลักประกันที่ขอกู้ตามโครงการนี้ ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแห่งแรกของผู้กู้ ธอส.จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในสองปีเเรก เป็นอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารย้อนหลัง นับตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงิน
 • การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และระเบียบปฏิงานสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์
เอกสารในการยื่นขอสินเชื่อ

เอกสารในการยื่นขอสินเชื่อ

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก ได้ที่เบอร์ 02-6459000

ที่มา http://www.ghbank.co.th/product/FirstHabitat/index.html

  

facebook comments:

รวบรวมเบอร์โทร์และเว็บไซต์ของธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้บ้าน
ขั้นตอนขอกู้เงินสร้างบ้าน
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์