สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์(สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย SCB New Loan) เป็นสินเชื่อที่เปิดบริการให้ผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองได้กู้เงินไปซื้อที่อยู่อาศัยตามที่ตนเองต้องการ เพื่อความมั่นคงในอนาคต และความสุขในครอบครัว

เงื่อนไขของสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 • ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมินหลักประกัน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารด้วย)
 • มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
 • สามารถขอสินเชื่อได้นานสูงสุด 30 ปี แต่ถ้าเอามารวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี(กรณีเป็นพนักงานประจำ) และไม่เกิน 70 ปี(กรณทำธุรกิจส่วนตัว)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (สามารถขอกู้เงินได้ทั้งพนักงานประจำและผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว)

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • ภาพถ่ายแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน และสัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระกู้จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน (กรณี Refinance)
 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ :
  ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
  เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว :
  เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ :
  เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ ดูได้ที่ลิงค์(ก็อปไปวางที่ช่องใส่ URL) http://www.scb.co.th/personal-banking/loans/personal-loans/home-loan/scb-new-loan

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-7777777

อัพเดทวันที่ 4/5/2555

  

facebook comments:

รวบรวมเบอร์โทร์และเว็บไซต์ของธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้บ้าน
สินเชื่อเงินกู้ผ่อนนาน15ปี วงเงิน1.5เท่า
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์