สินเชื่อเงินกู้บ้านธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเงินกู้บ้านธนาคารทิสโก้ เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน , ทาวน์เฮ้าส์ , อาคารพาณิชย์ , ห้องชุด , ที่ดินเปล่า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริการสินเชื่อเงินกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน ตกแต่งต่อเติม และโอนหนี้สินเชื่อเงินกู้บ้าน จากสถาบันการเงินอื่นๆ

ข้อดีของสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 90 เปอร์เซ็นต์ ราคาประเมิน (กรณีโครงการบ้านที่ทางธนาคารสนับสนุนพิเศษ ให้วงเงินกู้ 90-100เปอร์เซ้นต์ ราคาซื้อขาย)
 • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 700,000 บาท
 • ระยะเวลาการกู้ ตั้งแต่ 3?25 ปี
 • มีความอิสระในการคืนหนี้เงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดสินเชื่อได้ไม่จำกัด และสามารถปิดบัญชีด้วยเงินสด ได้ตามความต้องการของคุณ

 • และสำหรับท่านที่มีบ้านแล้วสามารถนำบ้านมาแปลงเป็นเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอื่นๆได้ด้วยสินเชื่อเคหะเอนกประสงค์

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ ราคาประเมิน
  • วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
  • ระยะเวลาการกู้ ตั้งแต่ 1?10 ปี
  • อนุมัติเงินรวดเร็ว ได้รับเงินภายใน 5 วันทำการ
  • รับทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  สินเชื่อเงินกู้บ้านธนาคารทิสโก้

  สินเชื่อเงินกู้บ้านธนาคารทิสโก้

  คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้กรณีเป็นพนักงานประจำ

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
  • หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์,กระแสรายวัน,ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน(ในนามส่วนตัว)
  • สำเนาบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์,กระแสรายวัน,ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน(ในนามกิจการ)
  • สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
  • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลนการก่อสร้าง สัญญาว่าจ้าง (กรณีปลูกสร้างบ้าน)

  คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้กรณีทำธุรกิจส่วนตัว

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
  • สำเนาบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์,กระแสรายวัน,ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน(ในนามส่วนตัว)
  • สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
  • สำเนาบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์,กระแสรายวัน,ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน(ในนามกิจการ)
  • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 2 ปี (งบดุล-งบกำไรขาดทุน)
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
  • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลนการก่อสร้าง สัญญาว่าจ้าง (กรณีปลูกสร้างบ้าน)

  กรณีที่ท่านต้องการสอบรายละเอียดของสินเชื่อเงินกู้เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้ เบอร์โทรศัทพ์ 02-ุ5336222 , 02-6336000 กด 2 หรือ อีเมล์ customerservice@tisco.co.th

    

  facebook comments:

  หมวดหมู่สินเชื่อ
  ป้ายกำกับ
  กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์