สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน มีข้อดีคือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสิ้น , อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุดเพียง 16เปอร์เซ็นต์/ปี และเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก , ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่า และผ่อนได้นาน 48 เดือน , ทราบผลเร็วภายใน 1 วันทำการ และรับเงินโอนเข้าบัญชี 3 วันทำการนับจากวันอนุมัติ แต่มีข้อเสียคือผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคิน และต้องมีประวัติการผ่อนเงินกู้ที่ดี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

 • เป็นลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน และต้องมีประวัติการผ่อนชำระเงินกู้ที่ดีมาแล้วอย่างน้อย 24 งวด
 • เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20- 60 ปี
 • มีรายได้ประจำเดือนละ 8,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ง่าย

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี (เป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)
 • สำเนาเอกสารแสดงการเสียภาษีรถยนต์ปีล่าสุด (ป้ายวงกลมติดหน้ารถยนต์)
 • สลิปเงินเดือนฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารของผู้ขอสินเชื่อ มีการหมุนเวียนบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่มีรายได้ประจำแต่ไม่มีเอกสารสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้)
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)

สนใจสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารเกียรตินาคิน กรุณาสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6803333 หรือสอบถามโดยตรงที่ธนาคารเกียรตินาคิน

ที่มา http://www.kiatnakin.co.th/th/loan_customers/01_hire_purchase/personal_loan.php

  

facebook comments:

สินเชื่อเงินกู้รีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ
สินเชื่อและเงินกู้
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์