สินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อทันใจให้3เท่า

สินเชื่อทันใจให้3เท่า


สินเชื่อ SME ตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจแล้วต้องการเงินมาหมุนเวียนในกิจการของตนเอง โดยจะแตกต่างๆจากสินเชื่อชนิดอื่นคือ สามารถขอกู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินใดๆค้ำประกันให้ยุ่งยาก แต่จะใช้เงินฝากในบัญชีเป็นตัวค้ำประกันแทน(ได้วงเงินกู้ถึง 3 เท่าจากจำนวนเงินฝาก) และสามารถยื่นกู้เงินได้รวดเร็วทันใช้ในกิจการอย่างทันท่วงทีแน่นอน เพราะสามารถทราบผลอนุมัติใน 2 วัน (นับจากวันที่ธนาคารได้เอกสารครบแล้ว)

คุณสมบัติผู้ที่สมัครขอสินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า

 • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
  – มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี
  – มีสัญชาติไทย
  – ต้องดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  – ต้องมียอดขายสินค้าอย่างน้อย 5 ล้านบาท/ปี สำหรับลูกค้าเดิม
  – ต้องมียอดขายสินค้าอย่างน้อย 7.5 ล้านบาท/ปี สำหรับลูกค้าใหม่
  – มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ(ไม่นับรวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
  – ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี
 • กรณีเป็นนิติบุคคล (เฉพาะลูกค้าปัจจุบัน)
  – เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย
  – ต้องดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  – ต้องมียอดขายสินค้าอย่างน้อย 5 ล้านบาท/ปี
  – มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน)ไม่เกิน 200 ล้านบาท
  – ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครขอสินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า

สินเชื่อทันใจ

สินเชื่อทันใจ

ค่าธรรมเนียมนการขอสินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า

 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ (ถ้าหากคำนวนแล้วไม่ถึง 20,000 บาท ต้องเสียขั้นต่ำสองหมื่น)
 • ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 1.75% ต่อปีของวงเงินสินเชื่อ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

* ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 1.75% ต่อปีของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเก็บเป็นรายปีตามภาระเงินกู้ที่คงเหลือ

สำหรับท่านใดที่สนใจสินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.krungsri.com/th/Salelead_sme.aspx

ที่มา http://www.krungsri.com/th/sme-detail.aspx?did=212
อัพเดทบทความเมื่อ วันที่ 25/8/2555

เนื้อหาเกี่ยวกับสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง