สินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อทันใจให้3เท่า

สินเชื่อทันใจให้3เท่า


สินเชื่อ SME ตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจแล้วต้องการเงินมาหมุนเวียนในกิจการของตนเอง โดยจะแตกต่างๆจากสินเชื่อชนิดอื่นคือ สามารถขอกู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินใดๆค้ำประกันให้ยุ่งยาก แต่จะใช้เงินฝากในบัญชีเป็นตัวค้ำประกันแทน(ได้วงเงินกู้ถึง 3 เท่าจากจำนวนเงินฝาก) และสามารถยื่นกู้เงินได้รวดเร็วทันใช้ในกิจการอย่างทันท่วงทีแน่นอน เพราะสามารถทราบผลอนุมัติใน 2 วัน (นับจากวันที่ธนาคารได้เอกสารครบแล้ว)

คุณสมบัติผู้ที่สมัครขอสินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า

 • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
  – มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี
  – มีสัญชาติไทย
  – ต้องดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  – ต้องมียอดขายสินค้าอย่างน้อย 5 ล้านบาท/ปี สำหรับลูกค้าเดิม
  – ต้องมียอดขายสินค้าอย่างน้อย 7.5 ล้านบาท/ปี สำหรับลูกค้าใหม่
  – มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ(ไม่นับรวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
  – ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี
 • กรณีเป็นนิติบุคคล (เฉพาะลูกค้าปัจจุบัน)
  – เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย
  – ต้องดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  – ต้องมียอดขายสินค้าอย่างน้อย 5 ล้านบาท/ปี
  – มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน)ไม่เกิน 200 ล้านบาท
  – ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครขอสินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า

สินเชื่อทันใจ

สินเชื่อทันใจ

ค่าธรรมเนียมนการขอสินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า

 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ (ถ้าหากคำนวนแล้วไม่ถึง 20,000 บาท ต้องเสียขั้นต่ำสองหมื่น)
 • ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน 1.75% ต่อปีของวงเงินสินเชื่อ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

* ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 1.75% ต่อปีของเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเก็บเป็นรายปีตามภาระเงินกู้ที่คงเหลือ

สำหรับท่านใดที่สนใจสินเชื่อทันใจให้ 3 เท่า สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.krungsri.com/th/Salelead_sme.aspx

ที่มา http://www.krungsri.com/th/sme-detail.aspx?did=212
อัพเดทบทความเมื่อ วันที่ 25/8/2555

  

facebook comments:

สินเชื่อเพื่อการศึกษาปริญญาโทและเอก ธนาคารธนชาต
ก่อนขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์