ข้อมูลที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาสินเชื่อของท่าน

ข้อมูลที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาสินเชื่อของท่าน

  • ข้อมูลของผู้สมัคร ข้อนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สถานภาพสมรสหรือแต่งงาน อาชีพการทำงาน รายได้ต่อเดือน หลักทรัพย์ค้ำประกัน เหตุผลที่ขอกู้เงิน เป็นต้น ซื่งถ้าผู้ขอสินเชื่อมีการงานมั่นคง หรือมีหลักทรัพย์ประกันที่มั่นคง ก็จะทำให้ได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น หรือมีดอกเบี้ยถูกลง
  • ประวัติการขอสินเชื่อประวิตการชำระหนี้ของท่านที่ผ่านมา ในส่วนนี้ทางธนาคารจะทำการตรวจสอบประวัติของท่านจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ถ้าหากท่านมีประวัติทางการเงินไม่ดีก็ย่อมมีผลในการอนุมัติสินเชื่อด้วย
  • นโยบายการให้สินเชื่อของธนาคาร บางครั้งท่านจะขอสินเชื่อผ่านหรือไม่ผ่านนั้น จะขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินในขณะนั้นๆด้วย ถึงแม้ท่านจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันมากเพียงใด หรือมีแผนการดีแค่ไหน ทางสถาบันก็ไม่สามารถอนุมัติให้ผ่านได้ เช่น ทางสถาบันการเงินมีนโยบายปล่อยสินเชื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม แต่ท่านไม่ได้ประสบภัยจริงๆก็ไม่สามารถขอกู้เงินได้ครับ
  • ปัจจัยภายนอกต่างๆ อาทิเช่น สภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ ถ้าเศรษฐกิจกำลังแย่ทางสถาบันการเงินก็อาจไม่เสี่ยงปล่อยเงินกู้ให้ท่าน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงิน)
พิจารณาสินเชื่อ

พิจารณาสินเชื่อ

ข้อมูลนี้จะประโยชน์ในการขอสินเชื่อเพราะจะทำให้ท่านทราบว่าทางธนาคารจะใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินการอนุมัติบ้าง ซื่งการเตรียมตัวที่ดีทำให้มีเปอร์เซ็นต์ในการอนุมัติเงินกู้สูงกว่าไม่ได้เตรียมตัวเลย

ที่มา http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/credit/Pages/loan1.aspx

  

facebook comments:

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์