ธอส. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้แล้ว

ธอสปรับดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้

ธอสปรับดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้


ธอส. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้แล้ว โดยประกาศออกมาตั้งแต่วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 มีอัตราดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน ปรับขึ้นเป็น 0.50 เปอร์เซ็นต์/ปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสินเคหะ ปรับขึ้นเป็น 2.75 เปอร์เซ็นต์/ปี ฝากครบ 2 ปี รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มอีก 1.00 เปอร์เซ็นต์
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้นอีก 0.25 เปอร์เซ็นต์/ปี

ที่มา http://www.ghb.co.th/th/news_detail.php?cms_id=273&MenuT=19&parent=news.php

  

facebook comments:

เงื่อนไขบัตรเครดิตชาวนา
ธปท.ลบข้อมูลผู้ติดเครดิตบูโรถึงหกแสนราย
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์