คู่มือกู้เงินซื้อบ้าน

คู่มือกู้เงินซื้อบ้าน

คู่มือกู้เงินซื้อบ้าน

คู่มือกู้เงินซื้อบ้าน


สินเชื่อเงินกู้บ้านถือว่าเป็นสินเชื่อแบบระยะยาว ดังนั้นในการวิเคราะห์สินเชื่อบ้านนั้นทางธนาคารผู้ปล่อยกู้ เค้าจะพิจารณาจากเงินเดือนของท่านเป็นหลัก โดยจะใช้วิธีคำนวนง่ายๆแบบนี้ครับ ยอดผ่อนบ้านที่ท่านจะผ่อนนั้นต้องเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของรายได้สุทธิ(เงินเดือนไม่รวมเงินพิเศษ-ภาระหนี้อื่นๆ)

และถ้าท่านมั่นใจว่าจะสามารถผ่อนค่าบ้านได้อย่างสม่ำเสมอทุกๆเดือนและก็สามารถยื่นขอกู้เงินซื้อบ้านได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

  • เช็คดูว่าธนาคารใดปล่อยสินเชื่อเงินกู้บ้านที่มีลักษณะเหมาะสมกับท่านมากที่สุด หลักๆก็คือให้อัตรดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนชำระครับ
  • หลังจากได้ธนาคารที่เหมาะสมแล้วก็ให้ไปติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อเคหะของธนาคาร เพื่อแสดงความจำนงขอกู้ พร้อมทั้งนำหลักฐานยื่นขอเงินกู้ให้ครบถ้วน และหลังจากยื่นกู้แล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักประกัน
  • เมื่อยื่นขอกู้เงินแล้ว ธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดินที่จะนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ขั้นตอนนี้จะใช้แวลาประมาณ 2-7 วัน
  • ทางธนาคารจะพิจารณาคำขอกู้เงินโดยวิเคราะห์จากรายได้ประจำ สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการผ่อนชำระ และหลักประกันของคุุณ และจะแจ้งผลการอนุมัติการขอกู้เงินให้ผู้กู้ทราบ ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1-3 อาทิตย์
  • ถ้าหากได้รับอนุมัติกู้แล้ว ผู้กู้เงินซื้อบ้านจะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง พร้อมทั้งนัดวันไปทำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน
  • ในวันโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่สำนักงานที่ดิน ผู้กู้ ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะต้องไปพร้อมกันที่สำนักงานที่ดิน ที่หลักทรัพย์ที่จะกู้ซื้อตั้งอยู่ และผู้กู้จะต้องเตรียมเงินเป็นค่าจดทะเบียนจำนองตามปกติร้อยละ 1 ของวงเงินกู้และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ตามปกติร้อยละ 2 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ่งส่วนมากผู้ขายมักจะเป็นผู้จ่าย
  • เมื่อทุกขั้นตอนเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้เงินซื้อบ้านเป็นแคชเชียร์เช็ค เพื่อให้ผู้กู้จ่ายเงินคงเหลือให้กับเจ้าของโครงการ หรือผู้ขาย ต่อไปเมื่อผู้กู้ได้รับเงินกู้แล้ว ผู้กู้ก็จะต้องมีภาระในการผ่อนชำระงวดทุกเดือนภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา
  

facebook comments:

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์