ก่อนขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร

ก่อนขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร ?

ก่อนขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร

  • ก่อนจะขอสินเชื่อหรือถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านก็คือ ก่อนจะเป็นหนี้แนะนำให้ท่านคิดตรึกตรองให้ดีว่าท่านจะสามารถผ่อนจ่ายชำระค่างวดไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเข้ามาแทรกแซงหรือไำม่ และถ้าให้ดีต้องเตรียมค่างวดสำรองไว้ก่อนอย่างน้อย 3 งวด เพราะถ้าหาหากมีปัญหาเข้ามาคุณก็ยังสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ทัน(ถ้าไม่ได้จ่ายค่างวดติดกันนาน3 เดือนท่านจะต้องโดนยึดทรัพย์หรือหลักประกันครับ)
  • เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้พร้อม อาทิเช่น ทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชน , สำเนาการจดทะเบียนบริษัท ฯ , สลิปเงินเดือน , เอกสารแสดงรายได้ , สำเนาบุ๊คแบงค์ ฯลฯ (แต่ละสถาบันการเงินจะต้องการเอกสารคล้ายๆกัน แต่อาจมีเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมด้วย)
  • ติดต่อไปยังสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ โดยจะมีทั้งทางโทรศัพท์ ทางอินเตอร์เน็ต ไปด้วยตนเอง ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อถึงบ้าน(สะดวกทางไหนก็เอาทางนั้น)
  • ศึกษาสัญญาสินเชื่อและเงื่อนไขการผ่อนชำระ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของ รายละเอียดในสัญญาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงลายมือ(เซ็นชื่อ)ลงเอกสารสัญญา

ที่มาของข้อมูล http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/credit/Pages/personalloan5.aspx
เรียบเรียงใหม่โดย romchatgroup.com

  

facebook comments:

หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์