ขอสินเชื่อเงินกู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายละเอียดในการขอสินเชื่อเงินกู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

กู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อแพลนนี้ของธอส. เปิดโอกาสให้ผู้กู้ได้ผ่อนกันยาวนานสูงสุดถึง 30 ปี แต่มีข้อแม้ว่าอายุของผู้ขอกู้เงินซื้อบ้านจะต้องไม่เกิน 70 ปี(อายุปัจจุบัน+ระยะเวลาที่ขอกู้เงิน)

สำหรับวงเงินสินเชื่อ ทางธนาคารนจะให้วงเงินไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย (ถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ให้ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์) และนอกจากจะดูราคาของอสังหาริมทรัพย์แล้วทางธนาคารเค้าก็จะดูอัตรารายได้ของท่าด้วย โดยกำหนดไว้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่นๆ หรือไม่เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิและหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ

กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้
กรณีกู้รายย่อย
ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 2.00
ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50
กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน
กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา
กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน


เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อเงินกู้บ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จะต้องใช้เอกสารค่อนข้างเยอะกว่าการขอสินเชื่อชนิดอื่นๆนะครับ อย่างว่าครับ บ้านพร้อมที่ดินราคาไม่ใช่น้อยๆเลย)
1. ใบยื่นกู้เงิน
2. เอกสาร
3. เอกสารแสดงรายได้
4. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน
5. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
6. สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
7. สำำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท , รายชื่อผู้ถือหุ้น
8. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
9. รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
10. รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ แผนที่ตั้งโดยสังเขป
11. เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว
12. บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
13. ทะเบียนบ้านทุกหน้า
14. ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบแจ้งความการแยกกันอยู่
15. ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
16. เอกสารหลักประกัน
17. สำเนาโฉนดที่ดิน หากเป็นกรณีซื้อบ้านมือสองต้องเป็นสำเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน
18. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / ใบเสร็จผ่อนดาว
* หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน” ที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ข้างต้น ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจอนุมัติรายการ

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อบ้านพร้อมที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์

  • วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 1,700 บาท
  • วงเงินระหว่าง 500,001 – 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,500 บาท
  • วงเงินมากกว่า 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,800 บาท
  • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน ค่าบริการครั้งละ 600 บาท
  • ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง คิดอัตราค่าจ้างเหมารายละ 700 บาท

การซื้อบ้านแต่ละหลังต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกบ้าน การเลือกธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ การคำนวนรายได้ของตัวเอง เพราะการซื้อบ้านแต่ละครั้งหมายถึงเราจะเป็นหนี้ต่อเนื่องไปจนแก่เลย ถ้าคำนวนพลาดหรือตัดสินใจพลาดจะแก้ไขปัญหายากครับ สุดท้ายนี้ขอให้ท่านที่ต้องการกู้เงินซื้อบ้านและที่ดิน ขอสินเชื่อผ่านกันทุกท่านนะครับ สวัสดี

บทความอัพเดทวันที่ 25/1/2556
ที่มา http://www.ghb.co.th/th/services_loan_detail.php?cms_id=39&cms_cate_id=2&parent=services_loan.php?cms_cate_id=2
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  

facebook comments:

คู่มือกู้เงินซื้อบ้าน
สินเชื่อบ้านธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก
หมวดหมู่สินเชื่อ
ป้ายกำกับ
กสิกรไทย กู้เงิน กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อรถ กู้เงินลงทุน ขอสินเชื่อ ซื้อบ้าน ธ.ก.ส. ธกส. ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส น้ำท่วม บัตรเครดิต ปลดหนี้ สัญญาเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อ SME สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้บ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อไม่มีคนค้ำ หนี้บัตรเครดิต อยากกู้เงินซื้อบ้าน เครดิตบูโร เงินกู้ เงินกู้นอกระบบ เงินกู้บ้าน เงินกู้ส่วนบุคคล เช่าซื้อรถยนต์ แหล่งเงินกู้ โอนหนี้ ไทยพาณิชย์