สินเชืู่้อบ้าน

   

หน้าแรก     สินเชื่อ       เงินกู้     ติดต่อเรา  

   
สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร
สถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกรุงเทพ
MRR 7.875
ธนาคารยูโอบี
MLR 7.75
ธนาคารไทยพาณิชย์
MRR 8.10
ธนาคารทหารไทย
MLR 7.375
ธนาคารกสิกรไทย
MRR 8.10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
MLR 7.50
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
MHR 7.19
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
MLR 7.125
ธนาคารกรุงไทย
MRR 7.10
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย
MRR 8.125
ธนาคารทิสโก้
MRR 8.375
ธนาคารนครหลวงไทย
HLR 6.625
ธนาคารธนชาต
MHR 7.25
ธนาคารออมสิน
MLR 7.125
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
HLR 6.625
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

* อัพเดทเมื่อวันที่ 8/10/255
อัตราดอกเบี้ยอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม แล้วแต่สถาบันการเงิน กรุณาสอบถามกับทางธนาคารเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง

 

Tweet

ข้อมูลสินเชื่อบ้าน

บ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะมีเพราะเป็นสิ่งที่แสดงความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และเป็นสิ่งที่สามารถเชิดหน้าชูตาวงศ์ตระกูลได้อีกทางหนึ่ง แต่ในปัจจุบันการจะปลูกบ้านหรือซื้อบ้านได้ซักหลังนั้นไม่ง่ายเลย เพราะราคาค่อนข้างสูงยิ่งถ้าหากต้องซื้อที่ดินด้วยราคายิ่งสูงขึ้นไปอีก

ซื่งถ้าหากจะซื้อบ้านในราคาเงินสดเลยคงเป็นไปได้ยาก(นอกจากเศรษฐีเงินถังจริงๆ) ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องไปขอกู้เงินซื้อบ้านจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาสินเชื่อระยะยาวเพราะวงเงินกู้จะค่อนข้างสูง แต่ยังดีที่ดอกเบี้ยไม่ค่อยแพงมาก ตัวอย่างสินเชื่อบ้านในประเทศไทย เช่น

  • สินเชื่อบ้าน ธอส.(ธนาคารอาคารสงเคราะห์) : ธนาคารแห่งนี้เป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ดังนั้นจึงมีความมั่นคงในระยะยาวอย่างแน่นนอน โดยจะมีสินเชื่อเปิดให้บริการหลายแพลนเหมือนธนาคารทั่วๆไป แต่หลักๆเลยจะเป็นสินเชื่อบ้าน เช่น ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน , สินเชื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น , สินเชื่อสำหรับซื้อคอนโด , สินเชื่อสำหรับต่อเติมซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น ท่านใดต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ก็สามารถเลือกแพลนเงินกู้ของตัวเองได้เลย โดยสามารถเช็คเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.ghb.co.th

    รายละเอียดในการติดต่อ : สำนักงานใหญ่ธอส. เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
    ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-645-9000 อีเมล์ crm@ghb.co.th (สอบถามที่ตั้งของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใกล้บ้านท่านหรือรายละเอียดของสินเชื่อบ้าน)

  • สินเชื่อบ้าน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย : ธนาคารแห่งนี้เป็นแหล่งเงินกู้ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจได้กู้เงินไปซื้อบ้านหลังใหม่ หรือบ้านมือสอง หรือจะนำเงินก่อสร้างบ้านเองก็ได้ เรื่องบ้านธนาคารแห่งนี้เชียวชาญแน่นอนครับ เพราะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยอยู่แล้วท่านสามารถเช็คเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.lhbank.co.th

    รายละเอียดในการติดต่อ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-359-0000 อีเมล์ info@ lhbank.co.th

   

Valid XHTML 1.0 Transitional

       
  Copyright 2011www.romchatgroup.com All Rights Reserved - สินเชื่อส่วนบุคคล,หนังสือรับรองเงินเดือน,เราชนะรอบใหม่,ยืมเงินออมสิน | แอร์ |